ดนตรี

Home / Classes / ดนตรี
GUITAR

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

สอนโดยศิลปินมืออาชีพ

10 ชั่วโมง 10 ครั้ง

VIOLIN

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

สอนโดยศิลปินมืออาชีพ

10 ชั่วโมง 10 ครั้ง

PIANO

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

สอนโดยศิลปินมืออาชีพ

10 ชั่วโมง 10 ครั้ง


S__31088642

12310675_474787852728393_4274126697362773215_n