นักแสดงช่อง 3

Home / News and Activities / นักแสดงช่อง 3

นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3
มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self
สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง

IMG_8174
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8175
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8176
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8177
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8178
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8179
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8180
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง
IMG_8181
นักแสดง ดารา หน้าใหม่ จากช่อง 3 มาเรียนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ Acting for Best Self สอนโดย ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ ผู้บริหารสถาบัน IDEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ศิลปะการแสดง