ศิลปินอัจฉริยะ DAY CAMP

Home / News and Activities / ศิลปินอัจฉริยะ DAY CAMP

บูรณาการกว่า 9 วิชาศิลปะการแสดง
ให้เด็กๆเก่งและโดดเด่น มีความกล้าแสดงออก
โดยคุณครูศิลปินมืออาชีพ + ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนง
ผลงานระดับสากล เข้าใจพัฒนาการและหลักจิตวิทยาเด็ก

เสวนา เผยเคล็ดลับการสื่อสารในครอบครัว
“จิตวิทยาเพิ่มความสุขในครอบครัว”
สำหรับคุณพ่อคุณแม่
ค่ายที่จะพัฒนาความเก่ง
ให้เด็กๆได้สนุกและมีความสุ